Venture capital

Posted on 16/01/2017 8:44am

Venture capital jest to określenie wymienne dla inwestycji na rynku kapitałowym, znajdującym się w startowej fazie rozwoju. Polega na opłacaniu nowych, ale przez to ryzykownych inwestycji.


Celem inwestowania takiego kapitału będzie zysk wynikający z wartości samego przedsiębiorstwa, a nie z jego działalności usługowej czy produkcyjnej. Startup venture capital będzie zasileniem nowo tworzonej spółki, jakie odbywa się poprzez objęcie jej udziałów - więcej o startup venture capital. Podejście to powoduje wprowadzenie kapitału do firmy bez potrzeby zaciągania kredytu. Inwestor, który decyduje się na wdrożenie venture capital następnie staje się współwłaścicielem spółki która będzie poprzez niego finansowana. Ilość akcji jaki w zamian otrzyma ustalana jest przedtem z właścicielami bądź pomysłodawcami takiego wyjścia. Ryzyko inwestora będzie przy tym jednakowe jak ryzyko podjęte przez drugich akcjonariuszy. W przypadku sukcesu zaryzykowania, inwestor wespół z udziałowcami uczestniczy w rozdziale zysków. Przedstawiciele spółki mogą mało tego podpisać z inwestorem umowę inwestycyjną, przywodzącą na myśl w swoim charakterze współpracę menedżerską. Na mocy jej rozstrzygnięć inwestor proponuje przedsiębiorcy pomoc jak też doradztwo w zakresie inwestycji, a także pozostałych działań na rzecz rozwoju firmy.


wczasy-morze


startup venture capital
Author: Lori Mazzola
Source: http://www.flickr.com
Inwestycja w startup. Okres inwestycji będzie dokładnie określony i z reguły mieści się w czasie 3-7 lat - rekomendowana inwestycja w startup. Dla spółki jest to zabezpieczenie, że fundusz nie zostanie z niej zniesiony przed upływem tego terminu.


Po owym czasie inwestor wycofuje swój kapitał razem z ewentualnymi intratami. Przebieg wyprowadzania kapitału z firmy powinno się wykonać w sposób przemyślany, tak aby zarówno rynek jak i samo przedsiębiorstwo nie odczuły tego ujemnych skutków.

Tags: Zasady, inwestycji, pomysł